Офиси

Елипс Център включва два подземни етажа, партерно ниво (ниско тяло) и 12 офис етажа, изграждащи Кулата.

Предлагаме Ви 13 785м2 отдаваема площ от „смесен“ тип, разпределена в частите ниско и високо тяло на сградата.

Елипс Център разполага с подземен паркинг със 134 парко места, както и 20, предназначени за гости.

В проекта са предвидени и отварянето на ресторант и различни възможности за поддържане на форма и релакс.

 

Партерно ниво

Достъпът до партерното ниво е осигурен чрез два отделни входа. Височината на таваните от 5,8м позволява естественото осветяване на помещенията.

На партерният етаж са разположение фоайето и  рецепцията. Предвидени са целодневна охрана и система за контрол на достъпа чрез електронни карти и видео наблюдение на всички входове, изходи и паркинга.

Партерното ниво включва и офиси, чиято площ от 1526м2 е с отворено пространство и нестандартна височина на таваните от 5.80м.

Междинното ниво на мецанина предлага 234,37м2 офис площи.

Допълнителни 288,2м2 са предназначени за търговски  площи.

 

Кулата

На първия етаж на Елипс Център ще се помещават ресторант и 408,25м2 офис площи; следвани от 10 почти идентични етажа с площ от 932м2 всеки, а последният етаж включва офис с размер 344,42м2 и индивидуална озеленена тераса.

Разпределението на офисните етажи позволява гъвкаво планиране на пространството. Всеки от тях може да бъде разделен на два, три или четири отделни офиса.

Всеки етаж от кулата има лоджии - отворено пространство, което осигурява свободен достъп до свеж въздух.

Лоджиите могат да бъдат две или четири на етаж, в зависимост от етажното разпределение.

Вертикалната комуникация между етажите се осигурява от четири високоскоростни асансьора с контрол на насочването и  достъпа, като има изградени и  две стълбища.