Tabet Group

През 1980 Табет Груп започва със създаването на Белгийската Илпа - общата възлагаща компания.

Това улеснява диверсификацията в изграждането на специализирани, дизайнерски и завършени до ключ проекти. Илпа,  като част от Табет Груп, издълбава своята ниша в болничния сектор и печели поръчки за проектиране, изграждане и финансиране на болници. Основен предмет на дейност на фирмата са проектите до ключ.

През годините Табет Груп придобива  известност чрез постигане на големи проекти, които са допринесли значително за икономическото и социалното развитие.

Ключът към успеха на групата е стратегическото планиране и предвидливост. Всеки нов проект е внимателно проучван и е независим от всички други текущи дейности, като по този начин се цели намаляване на риска. Оценяване на ситуатацията и приложимостта на проекта и неотменен фокус върху главната цел са само част от ключовите характеристики на фирмения модел на изпълнение.